Op 26 januari 2017 werd opnieuw een bestuur gekozen.
De bestuursleden zetten zich 3 jaar lang in, om het koor in goede banen te leiden:


Dirigent-artistieke leiding: Godfried Van de Vyvere
Voorzitter: Hugo Thierens
Ondervoorzitter: Ann Van Goethem
Secretariaat:coördinator: Manu Cardon
Hulp voor secretaris: Ann Van Goethem, Nathalie Pons, Hilde Marijnissen
Financiën: Mario Fierens
Logistiek-techniek: Rik Daghelet, Dirk Praet
Pr-sponsoring: Hugo Thierens, Dirk Praet, Ann Van Goethem
Catering: Ann Van Goethem, Hilde Marijnissen
Archieven: Ann Van Goethem, Nathalie Pons


Hemelcomité: Rik Daghelet
Partituren: Chris Herremans, Nicole De Laet
Redactie Akantje:Gerd Wenmeekers, Piet De Smet
Webmaster: Paul Ghyssaert
Facebookpagina: Katrien Deckers


Buiten de bestuursvergaderingen werken koorleden
(met verantwoordelijken van het bestuur) mee in verschillende werkgroepen voor specifieke zaken:
o.a.: concerten, buitenlandse reizen, uitwisselingen ...