Geachte heer, mevrouw,

We gebruiken vandaag voor de laatste keer het logo dat het hele vorige jaar onze correspondentie beheerste.
2017 was een feestelijk jaar voor het gemengd koor Acantus waarin we het 70-jarig bestaan van het koor in de verf zetten. Het werd ingezet met 3 kerstconcerten in samenwerking met de groep Ishtar en eindigde triomfantelijk met 2 fel gesmaakte uitvoeringen van cantates 1 – 2 – 3 van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach voor een publiek van bijna 1000 zeer enthousiaste luisteraars.
De koorreis bracht ons begin juli naar Manchester waar we hartelijk ontvangen werden door de Manchester Chorale, het koor dat eind 2016 bij ons in Beveren te gast was; een kwalitatief hoogstaande uitwisseling. Bewijs van de vriendschapsbanden was de aanwezigheid van de voorzitter van de Chorale bij het Bachconert in december.
Bovendien vierde onze dirigent zijn 35-jarig jubileum.

Dankzij uw financiële steun hebben wij van dit jubileumjaar een uitgave kunnen maken om nooit te vergeten. Wij zijn u daarvoor uiterst dankbaar.

Het jaar 2018 brengt het koor dan weer in andere wateren.
Acantus engageert zich om de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand WO I luister bij te zetten met een concert op 10 november 2018 waarin onder meer het Requiem van Maurice Duruflé zal worden uitgevoerd.
Datzelfde historische feit wordt op 11 november herdacht tijdens een plechtige eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk.
Keulen wordt de bestemming van de koorreis. In de vermaarde Dom van Keulen verzorgen we op zaterdag 30 juni het ‘Mittagsgebet’.

Uw steun blijft voor ons cruciaal om onze muzikale plannen te kunnen realiseren.

Door storting van € 25 wordt u steunend lid.
Door storting van minimum € 50 wordt u lid van ons erecomité.

Overschrijven kan op het rekeningnummer IBAN BE12 4153 0072 7192 BIC KREDBEBB van Acantus, Puitvoetstraat 66, 9100 Sint-Niklaas.

Wij danken u van harte voor uw sympathie en milde steun. Mits opgave van uw emailadres, bekomt u regelmatig onze nieuwsbrief met de verwachte concerten en nieuwtjes.

 

Hugo Thierens                                                          Godfried Van de Vyvere

Voorzitter en PR-verantwoordelijke                           Dirigent